Business Intelligence

Flere og flere organisationer indfører Business Intelligence, i daglig tale kaldet BI. Faktum er at synliggørelsen af data giver et bedre beslutningsgrundlag, hvilket hjælper med at de rette beslutninger træffes. Kan du svare ja et eller flere af nedenstående spørgsmål, så er det muligt Business Intelligence kan hjælpe dig.

  • Oplever du at sidde med meget information, men mangler indsigt, eller mangler du information for at kunne træffe de rette beslutninger?
  • Bruger I meget tid på at diskutere om rapporteringen rent faktisk har valide data?
  • Når beslutningerne træffes, så er det vigtigt at nøgletallene er rigtige og opdaterede. Er du i tvivl om dine er det?
  • Bruges der i organisationen lang tid på at finde og strukturere de nødvendige informationer? Og er distributionen til de rette personer på de rette tidspunkter et problem?
  • Bruger i meget tid på at vedligeholde informationen, f.eks. via regneark, eller er det svært og tidskrævende at integrere og konsolidere data?
  • Er informationen tilgængelig når du har brug for den, lige meget hvor du er? Eller kræver det at nøglepersoner opdaterer, fremfinder og fremsender data når der er brug for det?
  • Mangler du brugervenlighed, så der ikke kræves special viden for at kunne samle alt informationen for at danne sig et overblik?

Ovenstående spørgsmål tydeliggør hvad Business Intelligence handler om. Det er at gøre virksomhedens data nemt tilgængelige, så de ansvarlige kan få det bedste beslutningsgrundlag. Det er muligt at vise KPI på telefoner, tablets, pc'er osv.

Mange typer tal

Viser relevant data for virksomheden. Det kan være gennemsnitlig svartid på telefonen, antal sager i kø, oppetid på serverne, gennemsnitlig behandlingstid, sygedage pr. afdeling.

Hvor mange nye kunder, Hvor mange gengangere, ROI på forskellige reklame kanaler, mest profitable produkter, sammenligning med forrigemåned, samme måned sidste år m.fl.

Udregn forudsigelse af salg. Kan medvirke til at sikre at de rette produkter er på lager, så flere ordre kan sendes og færre penge bindes i varelager.

Gå fra "Vi tror" til "Vi ved"

Der er en kæmpe forskel på at tro man kender status til at vide med sikkerhed. Det opnås med opdaterede data, så du nemt kan få et overblik over organisationens tilstand via KPI’er. Det gør det nemt at vise medarbejdere eller forretningsforbindelser hvor godt det står til.

Det er dog let at blive forblændet af tal, det er dog vigtigt hele tiden at sikre at det er de rigtige områder der måles, og at de data der bliver vist også er opdaterede data.

Vi hjælper med at sparre om at få de rigtige KPI tal frem, så der ikke kun er fokus på de tal der får virksomheden til at se godt ud. Det er lige så vigtigt at se hvor det går skidt, da det er her det virkelig batter at sætte energi ind på at forbedre det.