Lean og procesoptimering

Det har aldrig været vigtigere end nu, at have et konstant fokus på effektivisering og udnyttelse af ressourcerne. Vi hjælper organisationer med at optimere produktiviteten og lave løbende forbedringer som svar på den evigt ændrede konkurrence situation.

I et marked præget af færre ressourcer og højere krav er det vigtigt at kunne tænke i nye og kreative baner. Lean har efterhånden mange år på bagen, men er lige så relevant som for 20 år siden. Vi kan hjælpe dig med at implementere lean-processer og få flyttet fokus fra separate optimeringsstrategier til at optimere hele værdikæden med alt hvad der kan optimeres af processer og ydelser.

Vi tager udgangspunkt I virksomheden og de områder der er relevante. Det kan inkludere følgende:

  • En vision alle kender
  • Identifikation af KPI’er og kvalitetsmålinger
  • Fastlæg og fokuser på at levere værdi til kunderne, også interne kunder.
  • Respekter og engager medarbejderne
  • Identificer værdikæden der leverer og skaber værdien
  • Skabe flow i værdikæden
  • Eliminer spild
  • Kundestyret ”Træk” af opgaver gennem systemet
  • Lav det ensartet og korrekt første gang, mål, optimer og forbedre (KPI)
  • Stræb efter perfektionisme – Du kan altid bliver bedre. Løbende forbedring. (Kaizen)

Værktøjer

Et generelt værktøj til at sikre at målet er tydelig og målbart, alle involverede kender målet og ved hvad de skal arbejde med for at opnå det.

En klar defineret instruks der giver et overblik over der skal til for at løse en opgave eller styre en maskine. Kort og præcis i et sprog alle kan læse og forstå.

Kom til roden af et problem med f.eks. "Cause and effect" analyser, 5*hvorfor, 8D metoden, sildebensdiagram, "Proces mapping" m.fl.

Ensartet høj kvalitet og et kendt flow

Målet for Lean tiltag er at optimere forretningen for at skabe den ønskede værdi for kunden med færrest mulige ressourcer. Dette gøres bl.a. ved at få identificeret værdikæden og eliminere spild. På den måde er der rig mulighed for at optimere virksomheden. Vi har været med til at reducere sagsbehandlingstiden på opgaver med over 50% mens den forbrugte tid samtidigt er faldet med 40%.

Tavlemøder, Kaizen og KPI

Et par af de værktøjer de fleste organisationer tager rigtig godt i mod er tavlemøder. Her drøftes dagen eller ugens opgaver og udfordringer. Her er også en mulighed for at udøve Kaizen, eller sagt på dansk, løbende forbedringer. I stedet for store ændringer der kommer sjældent, laves der små ændringer løbende. Virker det ikke efter hensigten, rulles der tilbage og et nyt forsøg laves. For at kunne måle effekten af ændringen, laves der vha. forskellige KPI’er en før og efter måling.

Optimering - Hvad kan vi hjælpe med

Tavlemøder/Kanban

Effektiv måde at få medarbejderne i spil. Få synlighed for igangværende opgaver mm.

5S

Få organiseret og effektiviseret arbejdspladsen.

Værdistrømsanalyse

Gennemgå processerne i organisationen og gøre det synligt hvor der er flaskehalse.

Standard Operating Procedures (SOP)

Få styr på dine processer og procedurer.

Oplæring

Vidensoverdragelse gennem workshops og on-the-job træning.

Kontakt os

Så kan vi tage en uformel snak om jeres licensbehov. Kontakt os her